Home   |   Contacts                                                                                                                                                    

Vrije Evangelische Gemeente
Dronten
Welkom

Welkom op de website
van de Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland
Wij houden onze diensten in het Ichthus College, Jupiterweg 25 te DrontenJezus is onze Herder.

Onze visie is:

De liefde van God, de blijde boodschap van Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest is de basis van ons gemeente zijn.
De open, gastvrije, laagdrempelige en uitnodigende gemeente is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen waar we God en elkaar mogen ontmoeten.

Persoonlijk geloof is een prioriteit die door activiteiten in de gemeente opgebouwd en uitgedragen kan worden, zowel in woord als daad.
Bij het ontdekken en ontwikkelen van gaven die God aan mensen heeft gegeven, willen we elkaar helpen en de ruimte geven, door deze ook in praktijk te brengen.
We willen van harte samenwerken met andere gemeenten in Dronten en omgeving die van het geloof in de Here Jezus willen getuigen.


Wij zijn aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten.
www.bondveg.nl

         Copyright © 2019
Wij hopen vanaf 5 juli weer met onze diensten te kunnen starten.

Uiteraard bent u van harte welkom! Maar we willen u wel het volgende vragen:
  • Houdt u de adviezen van het RIVM in acht, zie ook de banner hiernaast op de foto, deze treft u bij binnenkomst
  • Volgt u de aanwijzigingen van de kerkenraad, kosters en eventuele gastheer/-dame op
  • Respecteer de wensen van de andere gasten

Naast dat we de diensten weer willen opstarten, zijn we ook aan het onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om contact te houden, zeker voor de personen die het nog niet aandurven om naar de diensten te komen.
  • Aangezien we in de zomer geen maandblad hebben willen we proberen om met de bemoedigingsbrieven door te gaan, maar dan met een frequentie van maximaal 1x per week.
  • We hebben de wens om de diensten met video op te nemen om deze later aan te kunnen bieden. Dit zal vooralsnog geen live stream worden, maar enkel het online beschikbaar maken voor terugkijken.

Wij hopen u weer te mogen ontmoeten in onze diensten, maar snappen en respecteren het als u het nog even niet aan durft. We hopen dat u dan alsnog, door de diensten later terug te kijken, bemoedigd mag worden.

Rest ons VEG Kampen te bedanken voor hun gastvrijheid van de afgelopen maanden.