Home Agenda Activiteiten Over ons ANBI
Vrije Evangelische Gemeente
Oostelijk Flevoland
VEG Dronten
 
VEG Dronten

Activiteiten

Een gemeente leer je het beste kennen door deel te nemen aan de activiteiten die plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan:

Bidstond

Tweemaal per maand wordt de bidstond gehouden in huiselijk kring. Hierbij komt een kleine groep mensen samen die door middel van gebed een bemoediging is voor de gemeente en de wereld. Het staat vrij deel te nemen aan dit kringgebed en te bidden voor eigen of gezamenlijk ingebrachte onderwerpen. Dit kunnen actuele onderwerpen zijn, maar ook onderwerpen die lange tijd lopen.

Gespreksgroep Jong Volwassenen (JoVo)

Het heet dan Jong Volwassenen, maar iedereen is zo oud als die zich voelt. Deze groep, ooit ontstaan vanuit de jongeren, heeft dan ook geen leeftijdsgrenzen. Maandelijks komt deze groep bij iemand thuis samen. Aan het begin van het seizoen worden onderwerpen gekozen. Dit kan een boekje zijn, maar ook een reeks vrije onderwerpen, maar een actueel onderwerp wat in de wereld speelt kan ook een aanleiding zijn om een avond te vullen.

Familiediensten

De Commissie Familiediensten organiseert 5x per jaar een speciale dienst waarin vaak een koor, zanggroep of speciale spreker wordt uitgenodigd. Hoogtepunten zijn de gezinsdiensten op 1e Kerstdag en de startzondag.

Pastoraalteam

Een aantal gemeenteleden hebben een 2-jarige cursus Psycho Pastorale Toerusting gevolgd. Bij crisis- en zorgsituaties kan dit team ingezet worden om hulp te bieden, maar ook om een luisterend oor te zijn. Bij ernstige situaties wordt de consulent en/of professionele hulp ingeschakeld.

Oppas en kindernevendienst

Tijdens de zondagse diensten is een oppasdienst en kindernevendienst aanwezig. De kleinsten kunnen lekker spelen, terwijl de oudere kinderen bezig zijn met een verhaal of project van "Vertel het maar".