Home Agenda Activiteiten Over ons ANBI
Vrije Evangelische Gemeente
Oostelijk Flevoland
VEG Dronten
 
VEG Dronten

Over ons

Wij zijn een Vrije Evangelische Gemeente in Dronten, maar wie en wat gaan/gaat daar achter schuil?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat op dit moment uit 6 personen.

  • Jaap Rosier - Voorzitter / ouderling
  • Monique van Vliet - Secretariaat / diaken
  • Peter van Beek - Ouderling
  • Peter van der Hoek - Ouderling
  • Anita Bolder - Diaken
  • Jeroen Huls - Diaken

De kerkenraad wordt gelukkig bijgestaand door een team van gemeenteleden en betrokkenen. Deze personen nemen diverse taken waar voor de kerkenraad in de vorm van een consulent, penningmeester, kosters, technici voor beeld, geluid en ict, drukwerk en verspreiding, diverse commissies, enzovoorts. De kerkenraad is dan ook zeer blij dat we onze gemeente met zoveel mensen mogen leiden en dragen.

Contact

Met onderstaande personen kunt u contact opnemen, of u kunt het formulier invullen, dan nemen wij contact met u op als u dat wenst.


Consulent

Vacant


Secretariaat

VEG Oostelijk Flevoland
t.a.v. mevr. M. van Vliet-Bouman
Smederij 118
8253 MA Dronten
E-mail: secretariaat.vegofl@gmail.com


ContactformulierVertrouwenspersonen

Binnen onze gemeente hebben wij twee personen bereid gevonden om te fungeren als vertrouwenspersoon. Zit u ergens mee wat u in vertrouwen wilt delen, dan kunt u bij hen terrecht. Indien nodig kunnen zij u ondersteunen, doorsturen of zaken (anoniem) aankaarten.
De personen waar u uw verhaal kwijt kunt zijn John Kant en Marriet van Beek.

Bankgegevens

Als kerk moeten wij bestaan van giften. Als u ons wilt ondersteunen, of één van de doelen waarvoor wij op zondag collecteren, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL59INGB0006932712 t.n.v. V.E.G. O-Flevoland. Wilt u hierbij vermelden waarvoor de gift is?

U kunt deze bankgegevens ook gebruiken voor het kopen van collecte bonnen. Vermeld dan uw naam en de aantallen bij de bestelling. Mits de bestelling op tijd gedaan is, ontvangt u de volgende zondag de collecte bonnen. U kunt de volgende setjes collectebonnen kopen:

  • 40 stuks van € 0,60, voor € 24,-
  • 20 stuks van € 1,- voor € 20,-

Wij zijn ANBI geregistreert (RSIN 808172918), dit betekend dat u uw gift op mag geven bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

Logo

In 2020 hebben wij een nieuw logo geïntroduceert. Het oude logo bestond uit een kruis, een Ichthus en een mand met 5 broden en 2 vissen. Een betekenisvol logo, maar niet helemaal meer van deze moderne tijd. Ons nieuwe logo vindt u al op de website, maar graag leggen we u ook uit wat de betekenis is van de verschillende onderdelen die in dit logo verwerkt zijn.

Het kruis

We geloven dat Jezus Christus voor onze zonden geleden heeft en gestorven is. Een leeg kruis, omdat Hij ook is opgestaan uit de dood en de dood voor ons overwonnen heeft.

Een vlam

Jezus Christus is het Licht van de wereld en wij mogen dat Licht weer laten schijnen.

Een herfstblad

Wij mogen ons oude leven achter ons laten om opnieuw geboren te worden.

De Ichthus

Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.

De weg

De weg naar het kruis, de Weg naar God.